Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Рудолф бе елен чудесен,
само че със нос червен.
И животът му нелесен
влачеше се ден след ден

Другите елени бяха
заядливи, даже зли,
и от него те страняха
във еленските игри.

Но в една мъглива вечер
Дядо Коледа дойде,
спря при него и му рече:
„Рудолф, ти летиш добре.

Хайде поведи шейната!
Аз ще следвам твоя нос.”
Бързо подреди нещата
този старец белокос.

Рудолф освети в червено
пътя в Коледната нощ.
После другите елени
спряха да му викат лош.

Rudolph the Red-Nosed Reindeer