„Перце от дим“ – книгата!

Кога започва да съществува една книга?
Тази вече е написана и прочетена публично в Нощта на изкуствата в любимия ми Хеликон.
Направих маратонско четене, отворих на първото стихотворение и четох едно след друго, страница след страница, до края.
И така, книгата „Перце от дим“ очаква само книжното си тяло.
Атанас Белов ми изпрати снимки от четенето, ето част от тях.

Твоето нещо

Твоето нещо ще те намери.
Скътани вещи в тъмни килери.

Точните думи – в някоя книга.
В празника шумен – няколко мига,

твои и само за тебе приготвени.
Две-три идеи, в ума ти закотвени.

Цветето. Вазата. Сянката. Шепотът.
Точно ей тази светулка във шепата.

Значи е важно, причина си има
именно аз да ти бъда любима.

Както със теб сме смутени и смешни,
за да ме видиш, когато те срещна,

важното, тихото, страшното, нежното –
твоето нещо, това, неизбежното,

то ни е чакало, то е избрало
да сме си заедно, да сме си цяло.

*