Котка от шалче

Картинка

 

Разбира се, това е котка в един от по-широките смисли на думата. Запълни вечерта ми, заигра се с мене, а когато стана съвсем готова, просто се сгуши и заспа. Тя топли, защото е направена от меко вълнено шалче. Едното й краче леко дрънка, а другите три шумолят. Това е добра котка в пълния смисъл на думата.

Щеше да е още по-такава, ако предварително знаех какво шия. Но този път реших да започна, пък каквото излезе.
Това излезе.