Когато майка й беше бременна с нея,

един ден открадна сърцето на…
Един ден открадна едно сърце.
Не беше преднамерено, нито по необходимост, просто така се случи.
Бяха на улицата.
Видяха ги, тя се стресна и се пипна по хълбока.
И ето.